Kauno Kovo 11-osios gimnazija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir „Reikalavimų valstybinių ir savivaldybių mokyklų nuostatams“ pagrindu parengtais įstaigos nuostatais.

Su kitais gimnazijos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti   
LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje