Mokykloje dirbantys specialistai:

 • teikia pagalbą mokiniams, tėvams, mokytojams
 • organizuojamos paskaitos
 • veda seminarus ugdymo ir auklėjimo temomis
 • vykdo ugdomuosius ir auklėjamuosius projektus
 • organizuoja akcijas

Specialiojo ugdymo komisija:

 • įvertina sutrikimų turinčių mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius
 • paskiria ugdymą
 • sudaro mokinių gebėjimus atitinkančius individualius ugdymo planus
 • vertina mokomųjų dalykų adaptuotas programas
 • sprendžia įvairius klausimus susijusius su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymu

Mokytojo padėjėjai:

 • Teikia pagalbą specialiųjų poreikių turintiems mokiniams, negalintiems savarankiškai apsitarnauti ir dalyvauti pamokose

Mokykloje dirba šie specialistai: