BĮ BENDROJO UGDYMO MOKYKLOS PKLANAS 2022 M. KOVO 11-OSIOS GIMNAZIJA

Kauno Kovo 11-osios gimnazijos klasės, dalykai ir pamokų skaičius

KAUNO KOVO 11-OSIOS GIMNAZIJOS 2021–2022 IR 2022–2023 MOKSLO METŲ PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO programų ugdymo planas

Mokymosi pasiekimų gerinimo planas 2020-2021 m.m. ,2022-2023 m.m.

Ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Ugdymo planas 2020 – 2021 m.m.

Strategija 2019 – 2021 m.

Gimnazijos direktoriaus veiklos ataskaitos

Kovo 11-osios gimnazijos 2021-ųjų metų VEIKLOS PLANAS              – PDF formatas             

Olweus veiklos planas 2021 – 2022 m.m.