Kauno Kovo 11 – osios gimnazija yra paramos gavėja – pagal Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymą Jūsų dėka turi teisę gauti paramą.

Dėkojame visiems, 2018 metais parėmusiems mokyklą pajamų mokesčio dalimi (iki 2%).

2018 metų 2 proc.GPM panaudojimas