Kovo 11-osios gimnazijoje neformalus ugdymas skatina ne konkurenciją, o bendradarbiavimą. Neformaliojo ugdymo užsiėmimuose mokiniai orientuojami į santykius ir sėkmę, skatinami būti geresniais už SAVE vakar. Kiekviename būrelyje vaikai turi galimybę geriau save pažinti ir suvokti, ugdosi gebėjimą save pristatyti, vertinti, analizuoti, pasitikėti savo jėgomis, taip pat ugdosi gebėjimą prisiimti atsakomybę už savo veiksmus.
Taigi mūsų mokyklos neformalios veiklos privalumai yra nekonkurencinė aplinka, kūrybos džiaugsmas, bendradarbiavimas ir savivertės suvokimas.

4 priedas Kovo 11-osios neformalus +vietimas