2008 – 2009 metais 29 Lietuvos mokyklose buvo įgyvendinama Olweus patyčių ir smurto prevencijos programa. Mūsų gimnazija buvo viena iš 5 Kauno mokyklų, dalyvavusių šioje programoje. Nuo 2010 metų gimnazijoje taikoma Olweus patyčių prevencijos programos kokybės užtikrinimo sistema.

Daugiau apie Olweus programos įgyvendinimą gimnazijoje

Apie pačią programą http://www.sppc.lt/ skyrelyje “Olweus programa”

Kiekvienais metais 3-10 klasėse yra atliekamas tyrimas, kuriuo siekiama nustatyti esamą padėtį. 2014 metų lapkritį atlikus tyrimą paaiškėjo, kad mokykloje nuo programos įgyvendinimo pradžios:
• patyčių sumažėjo net 54%;
• dauguma mokinių apie patyčias pasako suaugusiems (tėvams, mokytojams);
• suaugusiųjų bendruomenė geba reaguoti ir jų reagavimo būdu pasitikima.
2014 m. tyrimo rezultatus galite matyti čia.

Gimnazija ir toliau dalyvauja Olweus programos kokybės užtikrinime, siekdama išlaikyti pasiektą rezultatą ir tikėdamasi ateityje jį pagerinti. Mūsų siekis – gimnazija be patyčių.
2015 m. tyrimo rezultatus galite matyti čia.

Olweus tyrimas 2016

Olweus tyrimas 2017

Olweus tyrimas 2018

Olweus tyrimas 2019

Olweus tyrimas 2020