Prašymai priimti mokytis nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose pradedami registruoti per savivaldybės informacinę sistemą:

http://imokykla.kaunas.lt

nuo 2021 m. balandžio 1 d. 12.00 val.

_________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACIJA APIE MOKINIŲ PRIĖMIMĄ

 • Prašymai priimti mokytis nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose pradedami registruoti per savivaldybės informacinę sistemą http://imokykla.kaunas.lt   nuo 2021 m. balandžio 1 d. 12.00 val.
 • Per informacinę sistemą į pasirinktas mokyklas galima pateikti ne daugiau kaip du prašymus. Jeigu tarp pasirinktų mokyklų nėra priskirtosios mokyklos pagal deklaruotą gyvenamąją vietą savivaldybės teritorijoje, informacinė sistema automatiškai šią mokyklą parenka kaip papildomą mokyklą.
 • Nesant galimybės pateikti prašymą per informacinę sistemą, jis  pateikiamas užpildžius popierinę formą(prašymo formos pavyzdys čia) ir atsiuntus į el. paštą kovo11vm@kovo11.kaunas.lm.lt (kol tęsis karantinas), pasibaigus karantinui   tiesiogiai gimnazijos raštinėje darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.15 val.
 • Prašymų registracija per informacinę sistemą vykdoma iki 2021 metų gegužės 31d., vėliau prašymus galima pateikti tik pasirinktoje mokykloje.
 • Prašymų padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

Aktuali informacija: http://www.kaunas.lt/svietimas/priemimas-i-bendrojo-ugdymo-mokyklas-tvarka/

KAUNO KOVO 11-OSIOS GIMNAZIJOJE VYKDOMOS PROGRAMOS:

 • pradinio ugdymo
 • pradinio ugdymo specialioji
 • pagrindinio ugdymo I dalies
 • pagrindinio ugdymo II dallies
 • pagrindinio ugdymo specialioji
 • socialinių įgūdžių ugdymo
 • vidurinio ugdymo

KOMPLEKTUOJAMŲ GRUPIŲ, KLASIŲ SKAIČIUS IR PLANUOJAMAS PRIIMTI MOKINIŲ SKAIČIUS:

 2 pirmos bendrojo ugdymo klasės – 42 mokiniai.

1 pirma specialioji klasė skirta mokiniams, turintiems kalbėjimo ir  kalbos sutrikimą – 8 mokiniai.

1 pirma specialioji klasė skirta mokiniams, turintiems intelekto sutrikimą  – 8 mokiniai.

DOKUMENTAI, KURIUOS TURI PATEIKTI Į GIMNAZIJĄ PRIIMAMI ASMENYS:

 1. Vaiko asmens dokumento kopija.
 2. Vaiko sveikatos pažymėjimas (turi būti pateiktas elektroninėje Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje).
 3. Priešmokyklinio ugdymo pedagogo išvada-rekomendacija (būsimiems pirmokams).
 4. Pradinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimas  su pasiekimų aprašu (būsimiems penktokams).
 5. Pažyma apie mokymosi pasiekimus iš buvusios ugdymo įstaigos (priimant į 2-4 klases).
 1. Mokymosi pasiekimų pažymėjimą iš buvusios ugdymo įstaigos (priimant į 6-8, II gimn. klases).
 2. Pažyma (8-ių klasių baigimo) apie mokymosi pasiekimus iš buvusios ugdymo įstaigos (būsimiems I gimn. klasės mokiniams).
 3. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą (priimant į III gimn. klasę).
 4. Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą (priimant į socialinių įgūdžių ugdymo klasę).
 1. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas.

DOKUMENTŲ PRIĖMIMO LAIKAS IR VIETA

 • atsiuntus į el. paštą kovo11vm@kovo11.kaunas.lm.lt (kol tęsis karantinas), pasibaigus karantinui, tiesiogiai gimnazijos raštinėje darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.15 val.

 LAISVOS VIETOS BENDROJO UGDYMO KLASĖSE

Klasė Klasių skaičius Laisvos vietos
2 2 2
3 2 2
4 2 1
5 2 4
6 2
7 2 1
8 2 1
I gimn 2
II gimn 2
III gimn. 1
IV gimn. 1

LAISVOS VIETOS SPECIALIOJO UGDYMO KLASĖSE

Klasė Klasių skaičius Laisvos vietos
2 (kalbėjimo ir kalbos sutrikimą turinčių mokinių) 1
3 (kalbėjimo ir kalbos sutrikimą turinčių mokinių) 1
3 (jungtinė 2-3 intelekto sutrikimą turinčių mokinių) 1
4 (kalbėjimo ir kalbos sutrikimą turinčių mokinių) 1
5 (kalbėjimo ir kalbos sutrikimą turinčių mokinių) 1
6 (intelekto sutrikimą turinčių mokinių) 1
7 (intelekto sutrikimą turinčių mokinių) 1
8 (8-9 jungtinė intelekto sutrikimą turinčių mokinių) 1
10 (intelekto sutrikimą turinčių mokinių) 1
Socialinių įgūdžių ugdymo klasė 1

 

 MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA, tel.: +370 617 29257

Komisijos pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Lokienė, jolanta.lokiene@gmail.com

komisijos sekretorė – pradinių klasių  mokytoja metodininkė Inesa Matižonkienė

komisijos nariai:

mokytojų tarybos atstovė – informacinių technologijų vyr. mokytoja  Jūratė Šukelienė

gimnazijos tarybos atstovė – Rima Narušienė, rima.narusiene@kovo11gimnazija.lt

specialioji pedagogė, logopedė – Jūratė Kirijenkienė

specialioji pedagogė – Asta Doftartienė

psichologė – Audronė Vainilavičienė, audra.vainila@gmail.com

 

Mokinių priėmimo komisijos darbo reglamentas

 

 Mokinių priėmimo komisijos darbo vieta – kabinetas 115A. Karantino laikotarpiu komisija dirba nuotoliniu būdu.

Mokiniu priėmimo komisijos darbo laikas: 14.00 – 16.00 val.

Informaciją apie gimnazijos veiklą galima rasti: www.kovo11.kaunas.lm.lt , tel.: +370 451418, karantino laikotarpiu kontaktinė informacija skelbiama https://kovo11.kaunas.lm.lt/4438-2/

 

MOKINIŲ PRIĖMIMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI:

 

Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 

Grupių ir klasių komplektų skaičiaus nustatymo 2021-2022 m. m. ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo dokumentai

Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo dokumentai

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas

Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklės

Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas

Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašas

 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *