DARBO APMOKĖJIMO TVARKA

KAUNO KOVO 11-OSIOS GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ DARBO LAIKO GRAFIKO SUDARYMO NUOSTATOS

KAUNO KOVO 11-OSIOS GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ VEIKLŲ MOKYKLOS BENDRUOMENEI APRAŠAS

KAUNO KOVO 11-OSIOS GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ VEIKLŲ, SUSIJUSIŲ SU PROFESINIU TOBULĖJIMU, APRAŠAS

KOVO 11-OSIOS GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ DARBO KRŪVIO SANDAROS NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

KAUNO KOVO 11-OSIOS GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO NUOTOLINIU BŪDU TAISYKLĖS

KAUNO KOVO 11-OSIOS GIMNAZIJOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

Aprūpinimo bendrojo  lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis, jų komplektavimo, išdavimo ir atsiskaitymo tvarkos apprašas