VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS, TEIKIANT BENDRĄSIAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS

PAGALBOS MOKINIO SAVIRŪPAI TVARKOS APRAŠAS

DARBO APMOKĖJIMO TVARKA

KAUNO KOVO 11-OSIOS GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ DARBO LAIKO GRAFIKO SUDARYMO NUOSTATOS

KAUNO KOVO 11-OSIOS GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ VEIKLŲ MOKYKLOS BENDRUOMENEI APRAŠAS

KAUNO KOVO 11-OSIOS GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ VEIKLŲ, SUSIJUSIŲ SU PROFESINIU TOBULĖJIMU, APRAŠAS

KOVO 11-OSIOS GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ DARBO KRŪVIO SANDAROS NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

KAUNO KOVO 11-OSIOS GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO NUOTOLINIU BŪDU TAISYKLĖS

KAUNO KOVO 11-OSIOS GIMNAZIJOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

Aprūpinimo bendrojo  lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis, jų komplektavimo, išdavimo ir atsiskaitymo tvarkos apprašas 2019m.

Aprūpinimo bendrojo  lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis, jų komplektavimo, išdavimo ir atsiskaitymo tvarkos apprašas 2020 m.

2021 m. gauti vadovėliai