APIE DISLEKSIJĄ 

BIBLIOTEKININKĖ REKOMENDUOJA SKAITYTI

2021  KOVAS

KOVO 11  – OJI  LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENA

 KAUNO KOVO 11 –  OSIOS GIMNAZIJOS VARDO DIENA

https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_nepriklausomyb%C4%97s_atk%C5%ABrimo_diena

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35567&p_k=1

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000094819/1990-metai-kovo-11-oji-akto-del-lietuvos-nepriklausomos-valstybes-atstatymo-priemimas

 http://www.parlamentostudijos.lt/Nr28/files/12-23.pdf

https://lt.wikipedia.org/wiki/Aktas_d%C4%97l_Lietuvos_nepriklausomos_valstyb%C4%97s_atstatymo

 

                                                                 JURGIS BIELINIS – 170 METŲ

          Jurgis Bielinis (kitos pavardės: BieliakasJakulis

1846 m. kovo 16 d. PurviškiuoseNemunėlio Radviliškio valsčius – 1918 m. sausio 18 d. KatinuoseJoniškėlio valsčius, palaidotas Suoste) – Lietuvos knygnešys, publicistas, „Aušros“ ir „Varpo“ bendradarbis. Pasirašinėjo slapyvardžiais – Juozapas Baltasis Erelis, J. B. Erelis, Jurgis, Juozapas Baltasai ir kt.

https://www.vle.lt/straipsnis/jurgis-bielinis/

https://lt.wikipedia.org/wiki/Jurgis_Bielinis

https://www.zmones.lt/naujiena/nesugaunamasis-jurgis-bielinis-maskavimosi-ir-konspiracijos-meistras.a06f71a8-aca8-11ea-94e8-aa00003c90d0

https://www.google.com/search?q=jurgis+bielinis&rlz=1C1CAFA_enLT762LT762&sxsrf=ALeKk01l_URdZHY63gS6KG4MHkBYmNOIzA:1614768858313&source=lnms

                               KOVO  16   –  OJI KNYGNEŠIO DIENA

Knygnešystė – XIX a. Lietuvos istorijos fenomenas, nukreiptas prieš carinės Rusijos vykdytą lietuviškos spaudos ir raidyno draudimo politiką, trukusią 40 metų, pasireiškęs lietuviškų leidinių spausdinimu užsienyje, daugiausiai tuometinėje PrūsijojeMažojoje Lietuvoje bei Amerikoje, nelegaliu gabenimu per sieną ir platinimu. Persekiotas rusų valdžios.

Knygnešystės muziejai yra Ustronės sodyboje bei Bistrampolio knygnešių koplyčioje (Panevėžio rajonas).

2004 m. UNESCO knygnešystę įvertino kaip unikalią ir pasaulyje neturinčią atitikmenų.

https://www.bernardinai.lt/2019-03-16-fenomenalioji-musu-knygnesyste/

https://lt.wikipedia.org/wiki/Knygne%C5%A1yst%C4%97

http://pirmojiknyga.mch.mii.lt/Leidiniai/garsviai.lt.htm

https://www.vle.lt/straipsnis/knygnesiai/

GABRIELĖ PETKEVIČAITĖ  –  BITĖ   –  160 METŲ

          Gabrielė Petkevičaitė-Bitė (1861 m. kovo 18 d. Puziniškio dvare prie SmilgiųPanevėžio apskritis – 1943 m. birželio 14 d. Panevėžyje) – Lietuvos rašytoja, publicistė, visuomenės bei politinė veikėja.

https://www.google.com/search?q=petkevicaite+bite&rlz=1C1CAFA_enLT762LT762&sxsrf=ALeKk01Nt8I0YAx-P9YZqaoLV6VeLAt5rw:1614769374250&source=lnms&tbm=vid&s

https://www.15min.lt/media-pasakojimai/gabriele-petkevicaite-bite-540

https://lt.wikipedia.org/wiki/Gabriel%C4%97_Petkevi%C4%8Dait%C4%97-Bit%C4%97

2021 METAI PASKELBTI :

ABIEJŲ TAUTŲ RESPUBLIKOS GEGUŽĖS 3   – OSIOS KONSTITUCIJOS IR TARPUSAVIO IŽDO

2021 metais Lietuva ir Lenkija minės Abiejų Tautų Respublikos Gegužės 3-iosios Konstitucijos ir Tarpusavio įžado akto 230-ąsias metines; Gegužės 3-iosios Konstitucija yra pirmoji rašytinė konstitucija Europoje ir antroji rašytinė konstitucija pasaulyje, taip pat akcentuodamas, kad joje yra deklaruota pagarba žmogaus teisėms;Konstitucinę valstybės reformą vainikavo 1791 m. spalio 20 d. priimtas Abiejų Tautų tarpusavio įžado aktas, tapęs esmine Konstitucijos pataisa, numačiusia, kad Lietuva privalėjo būti atstovaujama kaip lygiateisė partnerė; XIX amžiuje vykę sukilimai, kuriais siekta atkurti Lietuvos ir Lenkijos valstybingumą, rėmėsi Gegužės 3iosios Konstitucijos dvasia;

 http://agad.gov.pl/wp-content/uploads/2015/01/Const-LT-A5.pdf https://www.bernardinai.lt/2015-09-14-1791-m-geguzes-3-iosios-konstitucija-ir-lietuvos   valstybingumas-bei-teises-tradicija/

https://www.vle.lt/straipsnis/geguzes-treciosios-konstitucija/https://lt.wikipedia.org/wiki/Gegu%C5%BE%C4%97s_tre%C4%8Diosios_Konstitucija

http://www.parlamentostudijos.lt/Nr14/14_teise_1.htm

 ARCHYVŲ

Institucijų vaidmuo saugant ir įprasminant tautos istorinę ir kultūrinę atmintį, skatinant Lietuvos Respublikos piliečių sąmoningą kultūrinės tapatybės kūrimą, ugdant pagarbą valstybei, jos istorijai, nacionalinei kultūrai yra ypač svarbus. Švenčiant Lietuvos archyvų 100 metų jubiliejų, skatinti visuomenę domėtis valstybės praeitimi ir istorija2021 m. sukanka 100 metų nuo pirmojo valstybės archyvo įkūrimo Lietuvos Respublikoje Lietuvos atminties

https://www.archyvai.lt/lt/lvat.html

http://archyvai.lt/lt/edukacija_4560.html

https://www.migration.lt/lietuvos-archyvai

http://virtualios-parodos.archyvai.lt/lt/albumai/167

https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_archyvai

https://www.vle.lt/straipsnis/lietuvos-archyvai-1/

https://www.zurnalasmetai.lt/?p=2620

                                               KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS

2020 m. rugpjūčio 20 d. sukanko 100 metų, kai gimė kardinolas Vincentas Sladkevičius, Lietuvai nusipelniusi asmenybė, visą savo gyvenimą atidavęs Lietuvai ir jos kovai už laisvę. Dirbo Lietuvai ir kovai už jos laisvę. ;1991 metų sausį, kai sovietų kariuomenė prieš Lietuvą galėjo panaudoti karinę jėgą, buvo nutarta Lietuvos Nepriklausomybės Aktą saugoti ne Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos rūmuose – 1991-ųjų sausį Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko pavaduotojas Kazimieras Motieka kartu su Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento generaliniu direktoriumi Mečiu Laurinkumi kardinolui Vincentui Sladkevičiui Kaune perdavė saugoti Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. kovo 11 d. aktą „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“ su signatarų parašais; šį Aktą kardinolas Vincentas Sladkevičius saugojo iki 1993 metų;

http://angelorum.lt/galimi-kandidatai-i-dievo-tarnus/vincentas-sladkevicius-mic-lietuvos-kardinolas-1920-2000/

https://www.bernardinai.lt/kuo-placiau-atverti-duris-dievui-ir-zmogui-pries-100-metu-gime-kard-v-sladkevicius/

http://genocid.lt/centras/lt/3251/a/

https://kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/politika/g-nauseda-kardinolas-v-sladkevicius-taikdarys-tikejes-lietuvos-laisve-982292

https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1319329/nuspresta-kaip-bus-minimi-kardinolo-vincento-sladkeviciaus-metai

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000135459/kardinolo-sladkeviciaus-metai-katalikai-teigia-turime-proga-pasimokyto-jo-pakantumo

https://lt.wikipedia.org/wiki/Vincentas_Sladkevi%C4%8Dius

https://kaisiadorys.lcn.lt/izymybes/sladkevicius/

https://kaunoarkivyskupija.lt/kard-sladkevicius/

https://www.vle.lt/straipsnis/vincentas-sladkevicius/

LIETUVOS VALSTYBĖS VEIKĖJO JONO KAROLIO  CHODKEVIČIAUS METAI

                2021 metais sukanka 400 metų nuo Jono Karolio Chodkevičiaus mirties;

 Jonas Karolis Chodkevičius buvo garsus Lietuvos ir Lenkijos karo vadas ir Lietuvos valstybės veikėjas.   Įnešė  indėlį į krikščionybės plėtrą, švietimą, mokslą ir kultūrą;

http://www.kretingosmuziejus.lt/naujienos/pranciskonu-vienuolyno-ir-baznycios-ikurejai-chodkeviciai

http://www.mab.lt/lt/archyvas/21/chodkevicius

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/istorija/ldk-istorija-kaip-svedai-gavo-i-kaulus-nuo-j-k-chodkeviciaus-salaspilio-kirchholmo-musyje-582-356769

https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Karolis_Chodkevi%C4%8Dius

https://lt.wikipedia.org/wiki/Salaspilio_m%C5%AB%C5%A1is

https://www.vle.lt/straipsnis/chodkeviciai/

https://www.svyturiolaikrastis.lt/2020/12/08/vyriausybe-patvirtino-jono-karolio-chodkeviciaus-minejimo-2021-metais-programa/

LIETUVOS TOTORIŲ ISTORIJOS IR KULTŪROS

               2021 m. sukanka 700 metų nuo didžiojo kunigaikščio Gedimino sąjungos su totoriais sudarymo, ir siekdamas paminėti bendrą lietuvių ir totorių kovą su Kryžiuočių ordinu.  Totoriai paliko ryškų pėdsaką Lietuvos istorijoje,dalyvavo visuose karuose ir sukilimuose, kovodami už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Lietuvostotoriųbendruomenė reikšmingai prisidėjo prie Lietuvos valstybingumo atkūrimo, istorijos kultūros, ši bendruomenė savo gyvenimą susiejo su Lietuva ir yra jos istorijos dalis;

https://www.bernardinai.lt/kiek-totoriu-is-tiesu-gyvena-keturiasdesimt-totoriu-kaime/

   http://l24.lt/lt/istorija/item/336521-2021-ieji-bus-lietuvos-totoriu-istorijos-ir-kulturos-metai

https://lrv.lt/lt/naujienos/patvirtintas-lietuvos-totoriu-istorijos-ir-kulturos-metu-minejimo-planas

https://www.valdovurumai.lt/rumu-istorija/istorine-raida

https://vilnius.lt/lt/2016/09/15/dar-daugiau-draugiskumo-zenklu-vilniuje-totoriu-gatve-puosia-pavadinimas-totoriu-kalba/

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/menas-ir-pramogos/lietuvos-totoriu-istorijai-isskirtinis-demesys-ir-kaune-991433?komentarai

MOKSLININKO JURGIO AMBROZIEJAUS  PABRĖŽOS

    2021 m. bus minimos mokslininko, botaniko, pedagogo, lietuvių kultūrinio sąjūdžio dalyvio, žemaičių raštijos veikėjo ir mokslo terminų kūrėjo, bibliofilo, kunigo pranciškono J. A. Pabrėžos 250-osios gimimo metinės. Jurgis Ambraziejus Pabrėža išleido pirmąjį lietuvišką geografijos vadovėlį, sukūrė ir pagrindė botanikos mokslo terminiją, sukūrė žemaičių kalbos gramatiką ir rašto sistemą, normino žemaičių tarmes ir kūrė bendrinę rašomąją žemaičių kalbą, išleido dvasinės literatūros ir pamokslų rinkinių, parašė medicinos veikalų; Reikšmingai prisidėjo prie Lietuvos mokslo raidos, švietimo ir dvasinės kultūros puoselėjimo bei jo palikimo dabarties ir ateities kartom

https://www.bernardinai.lt/sausio-15-d-kretingoje-iskilmingai-pradedami-jurgio-pabrezos-metai/

https://www.kjpg.lt/jurgio-ambraziejaus-pabrezos-asmenybe/

https://lt.wikipedia.org/wiki/Jurgis_Pabr%C4%97%C5%BEa

https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/mokslininkas_gydytojasdvasininkas_jurgis_ambraziejus_pabreza

https://vilniausgalerija.lt/2020/07/02/lietuviskasis-da-vincis-jurgis-pabreza-suderines-moksla-su-tikejimu/

http://alkas.lt/2019/12/03/2021-ieji-paskelbti-marijos-gimbutienes-metais/

https://lt.wikipedia.org/wiki/Marija_Gimbutien%C4%97   https://unesco.lt/archives/4747

https://www.15min.lt/ikrauk/naujiena/svarbu/prarastas-zmonijos-rojus-marija-gimbutiene-ir-terence-mckenna-apie-istorija-515-283633

PARTIZANO JUOZO  LUKŠOS – DAUMANTO

  Sukanka 100 metų nuo partizano Juozo Lukšos-Daumanto gimimo, Rezistentas J. Lukša-Daumantas buvo vienas ryškiausių kovotojų už Lietuvos laisvę,Už  Juozo Lukšos-Daumanto nuopelnus ginant Lietuvos nepriklausomybę laisvės kovose, jo veiklą prasiveržus pro geležinę uždangą, besąlyginę ištikimybę Lietuvai, rezistencijai, kovų draugams ir partizano priesaikai,

https://lt.wikipedia.org/wiki/Juozas_Luk%C5%A1a-Daumantas

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/juozas-luksa-daumantas-legenda-dezinformacijos-spastuose-56-1360042

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/specialistai-zada-tirti-versija-del-j-luksos-palaiku-aukstuju-sanciu-kariu-kapinese-56-1441362

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000136277/istorijos-detektyvai-luksos-daumanto-palaiku-paieskos-nukirsta-riterio-galva-ir-ka-bismarckas-veike-kaune

https://www.zmones.lt/naujiena/j-luksos-daumanto-nasle-nijole-brazenaite-branginkime-partizanu-pasiaukojima-uz-lietuvos-laisve.c0e10f43-46ca-11eb-b54d-aa00003c90d0

http://www.prienumuziejus.lt/luksa-juozas-daumantas/

 POETO VYTAUTO MAČERNIO

                    2021 m. birželio 5 d. sukanka 100 metų, kai gimė poetas Vytautas Mačernis. Tai proga susipažinti su  filosofine, intelektualia   poezija, jos  svarba Lietuvos kultūrai, Atrasti  V. Mačernio asmenybę , jo kūrybinį  palikimą

https://www.bernardinai.lt/v-macernio-kuryba-su-genijaus-dvelksmu/

https://www.edukamentas.lt/wiki/literatura/vytautas-macernis/#gsc.tab=0

http://www.kaunorasytojai.lt/naujienos/alfas-pakenas-vytautas-macernis-kiek-as-nedegu-tiek-negyvenu/

http://macernio.landyne.lt/apie-rasytoja

https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1319421/2021-aisiais-minimas-poeto-vytauto-macernio-gimimo-simtmetis

http://www.xn--altiniai-4wb.info/index/details/1297

https://lt.wikipedia.org/wiki/Vytautas_Ma%C4%8Dernis

http://www.vilniausmuziejai.lt/putinas/Macernis_virtuali_paroda/index.htm

https://www.youtube.com/watch?v=isN8HKKgGto

https://mokovas.wordpress.com/2015/05/25/vytauto-macernio-kuryba/

SKULPTORIAUS JUOZO ZIKARO

                 2021 metų lapkričio 18 dieną sukanka 140 metų, kai gimė Lietuvai ypač nusipelniusi asmenybė – vienas pirmųjų profesionalių Lietuvos skulptorių profesorius Juozas Zikaras, ir 100 metų, kai sukurtas vienas iškiliausių Lietuvos nepriklausomybės simbolių – J. Zikaro skulptūra „Laisvė“.

 http://www.aidas.lt/lt/kultura/article/2775-12-09-juozo-zikaro-atminimo-laiko-vejai-neispuste

http://atminimas.kvb.lt/asmenvardis.php?asm=ZIKARAS%20JUOZAS

http://avangardas.lt/juozas-zikaras-laisves-sauklys/

https://www.garsas.lt/vaikams-ir-jaunimui/kino-pamokos/zikaras-laisves-paminklo-kurejas2/

https://www.youtube.com/watch?v=b_5tWXLa5QI

https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1136489/juozo-zikaro-laisves-statula-iskiliausias-tautos-simbolis-turejes-daug-aprangos-metamorfoziu

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000090768/juozo-zikaro-laisves-statula-valstybes-simbolis-patyres-meile-ir-neapykanta

https://www.15min.lt/kultura/naujiena/naujienos/patvirtintas-juozo-zikaro-metu-minejimo-planas-1104-1442698

https://www.paistriokc.lt/padaliniai/juozo-zikaro-muziejus/

https://paneveziokrastas.pavb.lt/panevezio-sloves-aleja-zymiausieji-krastieciai/zikaras-juozas/

https://www.respublika.lt/lt/naujienos/kultura/portretai/iskiliausias_tautos_simbolis__laisves_paminklas/

https://lt.wikipedia.org/wiki/Juozas_Zikaras

https://www.vle.lt/straipsnis/juozas-zikaras/

1921 m. vasario 16 d. – Vytauto Didžiojo karo muziejaus atidarymo Kaune

 100-osios metinės.

 Muziejus – vienas seniausių Lietuvos muziejų. Muziejaus steigėjas

(nuo 2006 m. sausio 1 d.) – Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija. Vienas vertingiausių Kauno modernizmo architektūros pastatų

http://atminimas.kvb.lt/asmenvardis.php?asm=NAGEVI%C8IUS%20%20VLADAS%20(NAGIUS)

.lt/straipsnis/vladas-nagevicius/

.http://www.autc.lt/lt/architekturos-objektai/800

https://lt.wikipedia.org/wiki/Vladas_Nagevi%C4%8Dius

https://www.muziejai.lt/Muziejus.lt.asp?Db_kodas=2712&meniu=0

https://www.vdkaromuziejus.lt/

https://lt.wikipedia.org/wiki/Vytauto_Did%C5%BEiojo_karo_muziejus

https://www.visit.kaunas.lt/lt/aplankykite/lankytinos-vietos/muziejai-ir-galerijos/muziejai/karo-technikos-ekspozicija-kaune/

https://www.seimosgidas.lt/karo-technikos-muziejus-vi-forte/

                   LIETUVOS ĮSTOJIMO Į TAUTŲ SĄJUNGĄ  –  100 –OSIOS METINĖS

        Tautų Sąjunga (pranc. Société des Nationsangl. League of Nations, liet. vadinta ir Tautų Lyga) – tarptautinė organizacija, įkurta pasibaigus Pirmajam pasauliniam karuiParyžiaus taikos konferencijoje.[1] Faktiškai veikė 19191939 m., tapo Jungtinių Tautų pirmtake. Tautų Sąjunga buvo pirmoji nuolatinė tarptautinė organizacija, kurios pagrindinis tikslas buvo išlaikyti pasaulyje taiką

https://istorijatau.lt/rubrikos/zodynas/tautu-sajunga.

https://lt.wikipedia.org/wiki/Taut%C5%B3_S%C4%85junga

https://istorijatau.lt/rubrikos/zodynas/tautu-sajunga

   MASINIO LIETUVOS PILIEČIŲ TRĖMIMAS

 80  – METŲ

1941 m. birželio 14 d. Sovietų Sąjunga pradėjo masinius gyventojų trėmimus į Sibirą. Iš viso išvežta apie 18 500 žmonių, kurių didžioji dalis vežti į tremtį, kiti – į GULAG‘o stovyklas. Buvo ištremta daug to meto politikų, kitų visuomenės veikėjų, tarp kurių ir antrasis Lietuvos Respublikos prezidentas Aleksandras Stulginskis.

http://www.archyvai.lt/exhibitions/tremimas/pratarme.htm

http://genocid.lt/GRTD/Tremtis/arvydas1.htm

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1186373/ko-nezinome-apie-tremti-istakos-dar-antikoje-o-psichologines-zaizdos-likusios-iki-siol

https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_gyventoj%C5%B3_tr%C4%97mimai_1940%E2%80%931953_m.

1941 m. birželio 22–28 d.–  LIETUVIŲ TAUTOS SUKILIMO

80 –  MEČIO SUKAKTIS

              Birželio sukilimas buvo Lietuvių aktyvistų fronto (LAF) vadovaujamas sukilimas atkurti Lietuvos nepriklausomybę, prasidėjęs 1941 m. birželio 22 d. nacių Vokietijai užpuolus Sovietų Sąjungą.Vykstant masiniams Lietuvos žmonių trėmimamsbirželio 15 d. miestus, miestelius ir net kai kuriuos kaimus pasiekė LAF pasiuntiniai iš Kauno, kurie centrinei vadovybei pavaldžioms pogrindžio grupėms perdavė įsakymą pereiti į nelegalią padėtį, apsiginkluoti, slapstytis ir laukti signalo. Lietuvoje staiga atsirado daug prastokai ginkluotų partizanų būrių, kuriuos pastebėjo ir sovietinio saugumo organai. Lietuvą apskriejo slaptai perduodama žinia, kad birželio 16–26 d. galįs prasidėti karas tarp TSRS ir Vokietijos.

https://lt.wikipedia.org/wiki/1941_m._bir%C5%BEelio_sukilimas

https://www.vle.lt/straipsnis/birzelio-sukilimas/

1830 – 1831 Sukilimas – 190 METŲ

   1830–1831 m. sukilimas (lenk. Powstanie listopadowe) − Lenkijos ir Lietuvos sukilimas Rusijos imperijoje. Kilo dėl nepasitenkinimo 1815 m. konstitucijos ribojimu, represijomis, ketinimu panaudoti Lenkijos kariuomenę įsiveržimui į Belgiją ir Prancūziją.

https://lt.wikipedia.org/wiki/1830%E2%80%931831_m._sukilimas

https://www.vle.lt/straipsnis/n1830-1831-sukilimas/                               

1861 METAI –  BAUDŽIAVOS PANAIKINIMAS

                   Baudžiavos panaikinimo reforma – 1861 metais Rusijos imperijoje įvyreforma, kuria panaikinta baudžiava. Naikinti baudžiavą caras Aleksandras II siūlė jau 1856 m., šiam žingsniui pritarė Lietuvos dvarininkai, sutikę paleisti valstiečius be žemės. Reformos manifestas ir nuostatai (viso 17 įstatymų) caro pasirašyti 1861 m. kovo 3 d., o paskelbti kovo 17-balandžio 14 d.Reformą nusakančiais įstatymais numatyta asmens laisvė valstiečiams, teisė disponuoti savo turtu, įsigyti turtą, kreiptis į teismą, laisvai kurti šeimą. Taip pat nustatyta valstiečių savivaldos (valsčių, t eismo, seniūnijos) tvarka. Žemė liko dvarininkams, bet šie privalėjo leisti valstiečiams naudotis skirtine žeme už lažą ar piniginę duoklę. Duoklė už 1,09 ha lietuviškose gubernijose neturėjo viršyti 3 rublių, lažas – 23 .

https://istorijai.lt/xix-a-pab-reformos-rusijoje-baudziavos-panaikinimas/

https://lt.wikipedia.org/wiki/Baud%C5%BEiavos_panaikinimo_reforma

https://www.vle.lt/straipsnis/baudziava/

2021 METŲ VASARIO MĖNESIO SUKAKTYS

 BALYS SRUOGA

poetas, prozininkas, dramaturgas, teatrologas, literatūros ir tautosakos tyrinėtojas

2021 02 02 – 125 metai

http://8diena.lt/2018/03/07/maistininkas-perejes-pragara-balys-sruoga/

https://www.15min.lt/kultura/naujiena/asmenybe/sruoga-su-varlyte-ir-be-jos-285-979690

https://www.vle.lt/straipsnis/balys-sruoga/

http://www.sruoga.flf.vu.lt/21-balys-sruoga/apie.ht

 LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA

2021 vasario 16

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03EF8_aF-ZFTRiDFgX-                  EPmdvplPOw:1611910295772&source=univ&tbm=isch&q=vasario+16+aktas&sa=X&ved=2ahUKEwjK59rk4cDu

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/l-mazylis-atrastas-vasario-16-osios-aktas-rasytas-j-saulio-ranka.d?id=74236402

https://istorijatau.lt/rubrikos/skaitiniai/55-lietuva-18a-pab-20-a-pr/137-vasario-16-osios-akto-misle-imintu-stebuklas

1https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35532&p_k=1

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000093801/namas-kuriame-pasirasytas-vasario-16-osios-aktas-straliuvadinto-pastato-istorija-visada-buvo-spalvinga

shttps://lt.wikipedia.org/wiki/Liudas_Ma%C5%BEylis

https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/laisvalaikis/l-mazylis-pristate-akto-signataru-autografu-parodnespalvotoje-nuotraukoje-isskirtines-asmenybes-1038-1276310

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/1918-uju-vasario-16-os-spauda-apie-kara-lietuvaiciu-grozi-mazylio-seneli-56-925974

MOTIEJUS VALANČIUS

 dvasininkas, istorikas, švietėjas, lietuvių grožinės prozos pradininkas.

2021 vasario 28 d.   – 220

             https://lt.wikipedia.org/wiki/Motiejus_Valan%C4%8Diu

             http://www.xn--altiniai-4wb.info/index/details/1092

             http://www.xn--altiniai-4wb.info/index/details/1092

    REKOMENDUOJA BIBLIOTEKININKĖ  :

 ISTORINĖ KAUNO PREZIDENTŪRA

Audiogidas NAUJAS

   http://www.rumuistorijos.lt/

  VILNIAUS ISTORIJOS

https://www.delfi.lt/apps/vilniaus-istorijos/

  KUR BUVO FILMUOJAMAS FILMAS  „ ČERNOBILIS“

https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/01/31/laisvalaikis/ant-sio-tilto-filmavo-cernobyli-bet-ne-visi-   kaunieciai-zino-kur-jis/

2021 METAI – MARIJOS GIMBUTIENĖS METAI

    MARIJAI GIMBUTIENEI  –  100 METŲ

Marija Gimbutirnė – lietuvių kilmės archeologė ir, archeomitologijos pradininkė, tyrusi Europos neolito ir bronzos amžiaus kultūras bei suformulavusi Kurganų hipotezę

http://alkas.lt/2019/12/03/2021-ieji-paskelbti-marijos-gimbutienes-metais/

https://lt.wikipedia.org/wiki/Marija_Gimbutien%C4%97   https://unesco.lt/archives/4747

        https://www.15min.lt/ikrauk/naujiena/svarbu/prarastas-zmonijos-rojus-marija-gimbutiene-ir-terence-mckenna-apie-istorija-515-283633

SAUSIO 13 – ĄJAI – 30 METŲ

http://sausio13.lnm.lt/albums/kauno-25-oji-vidurine-mokykla/

https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/01/13/laisvalaikis/ivertinkite-legendine-daina-laisve-suskambo-naujai-video/

https://www.lrt.lt/projektai/sausio-13

https://www.youtube.com/watch?v=b3ho2vk5zn0 

 ALVYDUI ŠLEPIKUI – 55 METŲ

Alvydas Šlepikas – poetas , režisierius , aktorius, scenaristas

https://lt.wikipedia.org/wiki/Alvydas_%C5%A0lepikas

https://www.15min.lt/tema/alvydas-slepikas-3520

https://www.delfi.lt/kultura/naujienos/alvydas-slepikas-apie-tarptautini-pripazinima-atnesusia-knyga-ji-buvo-parasyta-tiesiog-is-butinybes.d?id=83304131

https://www.zmones.lt/naujiena/alvydo-slepiko-mano-vardas-maryte-pateko-i-geriausiu-the-times-knygu-sarasa.3cfb1613-166b-11ea-9890-aa000054c883

http://www.tekstai.lt/tekstai/361-slepikas-alvydas

 PASIVAIKŠČIOKIME PER ATOSTOGAS IR ŠVENTES PO LIETUVOS MUZIEJUS

 

ATRASKIME KAUNĄ

 KAUNO GIMIMO DIENA

https://kaunas.kasvyksta.lt/2020/05/20/kultura/kauno-miesto-gimtadienis-kurios-datos-yra-svarbiausios-kaunieciams/

Kaip Kaunas tapo pirmuoju miestu

https://kaunas.kasvyksta.lt/2019/03/24/kultura/kaip-per-pora-desimtmeciu-kaunas-tapo-pirmuoju-miestu-lietuvoje/

Vienybės aikštė

https://kaunas.kasvyksta.lt/2020/05/10/verslas/tiesiogine-transliacija-sba-baige-vienybes-aikstes-atnaujinima-ir-perduoda-ja-kaunieciams/

Laisvės alėjos fontanas

https://kaunas.kasvyksta.lt/2020/05/10/miestas/ijungus-sviecianti-ir-grojanti-fontana-laisves-alejoje-nesilaikoma-karantino-reikalavimu/

Kauno interjerai

https://kaunas.kasvyksta.lt/2020/05/10/senasis-kaunas/startavo-autentisku-laikinosios-sostines-interjeru-galerija-padeda-isspresti-misles/

https://www.15min.lt/ar-zinai/naujiena/pasitikrink-zinias/testas-kurios-is-siu-20-ies-gatviu-yra-vilniuje-o-kurios-kaune-1168-1318242

Kaunas Euroos kult8ros sostin4

https://kultura.kaunas.lt/renginys/virtualus-europos-kulturos-sostines-forumas-2020/2509

https://www.15min.lt/ar-zinai/naujiena/pasitikrink-zinias/testas-ar-is-nuotrauku-pazinsite-sias-8-ias-isnykusias-ar-pasikeitusias-kauno-vietas-1168-1317608

testas.kaunas.lt.

 1. Kalanta prisimenant

https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/pokalbiai/romo-kalantos-auka-kaip-tragiskus-1972-uju-ivykius-nusviete-ziniasklaida-r-kalantos-mamos-ir-brolienes-prisiminima

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/paulius-luksevicius-tylusis-laisves-kankinys-supurtes-imperija-18-1317718

 LIETUVOS SEIMUI -100 MET

https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/alfonsas-eidintas-lietuvos-steigiamajam-seimui-100-metu.d?id=84289547

https://www.delfi.lt/kultura/naujienos/modernios-lietuvos-pagrindus-kurusio-steigiamojo-seimo-simtmetis-bus-minimas-virtualiai.d?id=84245203#cxrcs

https://www.15min.lt/ar-zinai/naujiena/idomi-lietuva/vasaros-sutiktuves-kuriose-pries-daugiau-nei-100-metu-padetas-pamatas-moderniai-ir-demokratiskai-lietuvai-1162

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/istorija/prof-liudas-mazylis-be-steigiamojo-seimo-nebuvo-imanoma-isivaizduoti-pacios-valstybes-582-1318188

ATRASKIME LIETUVĄ

5min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/per-lietuva/15min-skaitytojai-rekomenduoja-20-zaviausiu-lietuvos-kaimu-ir-miesteliu-642-1314658

https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/per-lietuva/vasarok-ir-pamatyk-lietuvoje-idomiausi-marsrutai-automobiliu-siai-vasarai-642-1315080

https://www.15min.lt/ar-zinai/naujiena/idomi-lietuva/testas-kiek-zinote-apie-baltijos-kelia-1162-1184034

Kabantys tiltai Lietuvoje

https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/per-lietuva/kabantys-tiltai-lietuvoje-kur-rasti-idomiausius-bezdzioniu-tiltus-642-1312972

https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/kelioniu-pulsas/top-vietos-sakiuose-vel-kviecia-dvarai-kavines-ir-nuostabi-gamta-637-1315266

https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/per-lietuva/10-vietu-kur-galima-atrasti-pasauli-lietuvoje-nuo-lietuviskosios-venecijos-iki-lietuvos-monako-642-1313142

https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/per-lietuva/svelneja-karantino-draudimai-pagaliau-atsivers-apzvalgos-bokstai-642-1317992

https://www.delfi.lt/grynas/gamta/neatrasti-lietuvos-kampeliai-draustinis-siaures-lietuvoje-kurio-ezero-krantai-uzgniauzia-kvapa.d?id=84205277

https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/per-lietuva/8-vaikams-labiausiai-patinkantys-gyvunu-ukiai-lietuvoje-642-1319670

https://www.15min.lt/ar-zinai/naujiena/pasitikrink-zinias/testas-ar-pazinsite-siuos-10-isskirtiniu-lietuvos-miesteliu-1168-1319836

https://www.15min.lt/ar-zinai/naujiena/pasitikrink-zinias/testas-ar-zinote-kaip-anksciau-vadinosi-sie-7-lietuvos-miestai-ju-pavadinimai-xx-a-keitesi-1168-1270516

 

LITERATŪRA

https://www.15min.lt/ar-zinai/naujiena/pasitikrink-zinias/pasitikrink-zinias-ar-pavyks-atpazinti-lietuviu-literaturos-kurini-is-pirmos-eilutes-1168-1120972

.emokykla.lt/bendrasis/pradzia/-knygiukai-ypatinga-garsiu-knygu-kureju-dovana-lietuvos-vaikams/40164?fbclid=IwAR3k42Y_SQHl43O0Y-0hC_3WewEOIpafWFoyyBa-sf_6ktx

https://www.15min.lt/kultura/naujiena/literatura/garsiu-knygu-kureju-dovana-lietuvos-vaikams-pades-iveikti-emocinius-issukius-286-1317816

https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/sesiolikmecio-partizano-prisiminimai-apie-pirmaji-kriksta-musio-lauke-pagavus-kovotojo-jausmui-uzvire-tikras-pragaras.d?id=84296995

 1. SAVICKIUI _130 METŲ

https://www.15min.lt/kultura/naujiena/literatura/intelektualas-literaturos-novatorius-ir-dendis-is-ariogalos-10-faktu-apie-jurgi-savicki-286-1315248

GEGUŽĖS 18 –OJI  MUZIEJŲ DIENA

„ Lietuvos muziejų kelio “ tema 2019 -2021 metais – „ Tėvynės ieškojimas“

https://www.tamo.lt/laisvalaikis/top10-muzieju-lietuvoje-kuriuos-verta-aplankyti-su-vaikais/

VU biblioteka

2020 – ieji  VILNIAUS GAONO IR LIETUVOS  ŽYDŲ ISTORIJOS METAI

https://www.youtube.com/watch?v=bFQoRfQf7P4&feature=emb_rel_pause

nb.lt/naujienos/5403-pokalbis-apie-knyga-lietuvos-zydai-stuthofo-koncentracijos-stovykloje-1943-1945-m

https://www.youtube.com/watch?v=bFQoRfQf7P4&feature=emb_rel_pause

BIBLIOTERAPIJA

https://www.lbd.lt/vaizdo-irasu-ciklas-biblioterapija-is-namu/

 

 

Gegužės 7 – oji 

SPAUDOS ATGAVIMO, KALBOS IR KNYGOS, DIENA

https://www.15min.lt/tema/spaudos-atgavimo-kalbos-ir-knygos-diena-5132

https://mokovas.wordpress.com/2013/05/06/spaudos-atgavimo-kalbos-ir-knygos-diena/

2020 –  i Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metai

Vilniaus  Gaonui -300 metų

https://regia.lt/map/?layerson=zydu_paveldas

https://www.lzb.lt/2020/03/07/vilniaus-gaono-ir-lietuvos-zydu-istorijos-metai/ http://www.satenai.lt/2020/03/06/prisiminimai-apie-lietuvos-zydu-miestelius/

https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1132306/vilniaus-gaonas-viskas-del-mokslu-ankstyva-santuoka-asketiskas-rezimas-ir-per-anksti-pasibaigusi-kelione

 

Žymaus litvakų rašytojo Grigorijaus Kanovičiaus  knyga „Šetono apžavai“ apdovanota  Europos literatūrine premija

https://www.lzb.lt/2020/04/22/zymaus-litvaku-rasytojo-grigorijaus-kanoviciaus-knyga-setono-apzavai-apdovanota-europos-literaturine-premija/

2020  –   Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečio metai

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000100404/pries-100-metu-darba-pradejo-steigiamasis-seimas-pirma-karta-i-lietuvos-istorijoje-i-politinius-procesus-itraukta-visuomene

http://www.aidas.lt/lt/istorija/article/23347-02-10-steigiamajam-seimui-100-kai-laisves-saule-buvo-nusileidusi

https://www.rokiskis.rvb.lt/uploads/IKELIAMI_DOKUMENTAI/Virtualios_parodos/Seimui_100/Seimui_100.pdf

kaunas.kasvyksta.lt/2020/03/31/kultura/del-karantino-gali-tekti-nukelti-iskilminga-steigiamojo-seimo-100-mecio-minejima/

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000101486/lygiai-pries-simta-metu-prasidejo-pirmieji-visuotiniai-demokratiniai-rinkimai-lietuvos-istorijoje-i-steigiamaji-seima

LIETUVIŲ KALBOS MOKYMAS

https://www.delfi.lt/multimedija/mokykla-namuose/nuotolinis-mokymas-lietuviu-kalbos-mokytojos-mato-netiketa-galimybe.d?id=83947685&fbclid=IwAR0G18p-SyMmdzLPvti_FR2

LIETUVOS ISTORIJA

5min.lt/ar-zinai/naujiena/pasitikrink-zinias/testas-ar-zinote-astuonis-lietuvos-laisves-kovos-sajudzio-deklaracijos-signatarus-1168-1309554

https://www.vambutai.eu/muziejai.html

CV  Istorijos amenybės

 www.istoriniaiCV.lt

Kauno istorija

https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1169143/pasivaiksciojimas-po-kauno-dainava-kuo-virto-buves-centrinis-purvynas-ir-kaip-istrukti-is-bermudu-trikampio

Pažinkime Lietuvą

https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/per-lietuva/10-vietu-kur-galima-atrasti-pasauli-lietuvoje-nuo-lietuviskosios-venecijos-iki-lietuvos-monako-642-1313142

 EKNYGOS    www.vyturys.lt

Kas yra elektroninė knyga?

El. knyga yra jau išleistos popierinės knygos elektroninė versija, kuri pritaikyta skaityti Jūsų kompiuteryje, skaityklėje, plančetėje, išmaniajame telefone ar kitame įrenginyje.

 

Knyga

J. Biliūnas Brisiaus galas*

J. Biliūnas Kliudžiau*

Carroll Alisa stebuklų šalyje

R. Černiauskas Slieko pasaka

J. Degutytė Baltas gulbių sostas

J. Degutytė Nepalik manęs

J. Deguttė Pelėdžiuko sapnas

Ezopas Ezopo pasakėčios

Gulbė karaliaus pati. Lietuvių liaudies pasakos Skruzdėlytės Greitutės nuotykiai

L. Gutauskas Girių giesmės devynbalsės

P. Mašiotas Pajūriais pamariais

S. Neris Eglė žalčių karalienė

V. Palčinskaitė Sapnų taškuota sraigė

D. Rodari Džipas televizoriuje

B. Vilimaitė Čiuožyklos muzika (novelė)*

V. Tamulaitis Skruzdėlytės Greitutės nuotykiai

V. Žilinskaitė Kelionė į Tandadriką

V. Žilinskaitė Nebijokė

 

Viesulas bibliotekoje

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwRssKjRYBEzXFrUZU5nyTPCwI0vmQX4nHemV9jvaGUa-PPw/viewform?fbclid=IwAR3GbWbOgjceH691_apuO3KygYuB6eKFch3E6Pr

Atgimę autoriai ir senosios iliustracijos

https://senaknygavaikams.kvb.lt/?fbclid=IwAR0fqLTMKAsWgN93pbQUWVCidCOTaSeANs5SOjhlHBmn5ww0SGzTbyAaenk.

Kitokie virtualūs ušsiėmimai

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=F4Rd5yz5fUSvnA01PxgZeLJ9AZj418JJv6xYqvwEOeNURUxLTjk1WVIyMFg3WUQwRUozUDBZQ0hFNi4u&fbclid=IwAR2XmsaNlXBCRV

SKAITYKITE IR PAŽAISKITE .  ATRASKITE  SAVO NAMŲ BIBLIOTEKAS.

EKNYGOS    www.vyturys.lt

Kas yra elektroninė knyga?

El. knyga yra jau mūsų išleistos popierinės knygos elektroninė versija, kuri pritaikyta skaityti Jūsų kompiuteryje, skaityklėje, plančetėje, išmaniajame telefone ar kitame įrenginyje.

Balandžio 23–29 d., kaip ir kasmet, minima Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė. Šiųmetė, jubiliejinė, savaitė klausia „Kaip pasikeitėme per 20 metų?“. Ji neabejotinai bus kitokia, kadangi dėl karantino bibliotekos dirba nuotoliniu būdu, tad ir šventiniai renginiai bei iniciatyvos bus tik nuotolinės.

Tiesioginė Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės atidarymo translicija

Balandžio 23 d. 10 val. Bibliotekos Facebook paskyroje tiesioginę bibliotekų savaitės atidarymo transliaciją iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos.Aputis Novelės

   J. Aputis Novelės

Vienas pirmųjų sovietmečio Lietuvoje, pradėjęs ieškoti giluminio ryšio tarp individo ir Dievo kūrinijos, bendrumo šilumos tarp žmonių. Jis – iškiliausias sovietinio laikotarpio modernios psichologinės novelės autorius, tęsęs Jono Biliūno prozos tradiciją. Rašytojas tikroviškai vaizdavo gyvenamojo meto dalykus, socialinę aplinką, kaimo buitį, bet svarbiausia jam – žmogaus išgyvenimai, būsenos, sąmonės procesai, subtilūs ryšiai su aplinka ir kitais žmonėmis. J. Aputis sukūrė jautrios dvasinės sandaros veikėjo tipą, žmogaus gyvenimą vaizduoja empatija (įsijautimu). Bendra kūrybos tema – žemdirbio kultūros ir lietuvių tautos likimas istorijoje. Rašytojo proza, atspindinti okupuotos tautos būseną, persmelkta rūpesčio, nerimo ir graudulio.

Baranauskas Anykščių šilelis

Poema, išleista 1861 m. Lauryno Ivinskio. Poema laikoma labai svarbia lietuvių literatūros istorijai. „Anykščių šilelyje“ išreiškiama sąsaja tarp lietuvių ir jų miškų. Poemai įtaką padarė Adomo Mickevičiaus kūryba.

Biliūnas Liūdna pasaka: kūrybos rinktinė

Kūriniai pasižymi humanistinėmis idėjomis, subtiliu žmogaus sielos pažinimu, lyrizmu, elegiška nuotaika, meistrišku stiliumi. Juose ypač ryškus pasakotojo, reiškiančio autoriaus dorovines nuostatas, vaidmuo

Daukša Prakalba į malonųjį Skaitytoją

Kaip himnas gimtajai kalbai skamba garsioji Mikalojaus Daukšos prakalba „Į malonųjį skaitytoją” iš jo „Postilės” (1599 m.). Nieko gražesnio, pakilesnio, tauresnio apie lietuvių kalbą nerandu visoje mūsų raštijos istorijoje. – J. Marcinkevičius.

Donelaitis Metai

   Lietuvių literatūros klasika. Pagrindinį savo kūrinį, poemą „Metai“, Kristijonas Donelaitis rašė veikiausiai 1765–1775 m., tiksli data nežinoma. K.Donelaitis davė pavadinimus tik atskiroms poemos dalims: „Pavasario linksmybės“, „Vasaros darbai“, „Rudenio gėrybės“ ir „Žiemos rūpesčiai“

Dostojevskis Nusikaltimas ir bausmė

Vienas žymiausių rusų rašytojo Fiodoro Dostojevskio romanų. Pirmą kartą publikuotas žurnale „Rusijos Pranešėjas“, o 1866 m. išleista knyga. Kartu su Levo Tolstojaus „Karas ir Taika“, šis kūrinys yra laikomas rusų literatūros šedevru

Goethe Faustas

Dviejų dalių filosofinė tragedija: pirmoji dalis, 1797–1806 m.; antroji dalis, 1824–1831 m. „Faustas“ yra didžiausias poezijos kūrinys vokiečių kalba

Krėvė Skirgaila

Keturių dalių istorijos drama iš senovės lietuvių gyvenimo

Mažvydas Katekizmas

Pirmoji išspausdinta lietuviška knyga. Išleista 1547 m. sausio 8 d. Autorius – Martynas Mažvydas. Pirmosios lietuviškos knygos išliko du egzemplioriai. Vienas saugomas Vilniaus universiteto bibliotekoje, kitas – Torunės universitete Lenkijoje. Leidimo išlaidas apmokėjo kunigaikščio iždas.

Radvanas Radviliada

Iškilus Lietuvos renesanso kūrinys, herojinė 4 giesmių poema, XVI a. sukurta Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės poeto reformato Jono Radvano. Tai ne tautosakinis, iš liaudies padavimų bei legendų sudėtas, o literatūrinis epas, sukurtas vieno autoriaus.

Shakespeare Hamletas

Tragedija, viena žymiausių jo pjesių, parašyta 16001601 m. Tai yra ir ilgiausia Šekspyro pjesė – joje yra 4 042 eilutės ir 29 551 žodis. Pjesėje vaizduojamas taurus humanistas, tragiškai vienišas kovoje prieš visuomeninį blogį. Hamletas – filosofinio pobūdžio drama, kadangi joje keliami būties (egzistenciniai) klausimai.e

Serbievijus Lyrika

XVII a. I p. baroko epochos Europos masto poetas, literatūros pažiba, Lietuvos krikščioniškasis Horacijus. Kūryboje ryški būties tema (memento mori).

Sruoga Dievų miškas

Memuarų knyga, parašyta 1945 m. lietuvių rašytojo ir poeto Balio Sruogos. Jame atsispindi rašytojo išgyvenimai nacių Štuthofo koncentracijos stovykloje, į kurią B. Sruoga buvo išsiųstas 1943 m. kovą

  A.Škėma  Balta drobulė

Dauguma literatūros vertintojų „Baltą drobulę“ laikė įdomiu literatūriniu   eksperimentu, mėginusiu lietuvių romaną išvesti į naujus kelius

Žemaitė  Apsakymai

  Atsispindi Lietuvos valstiečių gyvenimas, jų buitis, papročiai, šeimos gyvenimas, žmonių tarpusavio santykiai. Tai tikra XIXa. pabaigos – XXa. pradžios Lietuvos kaimo gyvenimo enciklopedija. Apsakymuose Žemaitė lietė reikšmingas to meto visuomenės problemas: pobaudžiavinio kaimo buitinį, kultūrinį atsilikimą, nacionalinę priespaudą, kartu atsiskleisdama paprastuose žmonėse slypinčią didelę dvasinę energiją, skatinančią kurti geresnį, šviesesnį gyvenimą.

Ciklas „ Biblioterapija iš namų “ dienoraščių ir autobiografinės knygos.

https://www.youtube.com/watch?v=lQJZlHsrMSs

ATRASKITE SAVO NAMŲ BIBLIOTEKAS

Ana Frank „Dienoraštis“.

Tai – vienas iškalbingiausių ir labiausiai jaudinančių holokausto liudijimų. Slapstydamasi nuo nacių Amsterdame su šeima ir draugais, Ana rašė dienoraštį nuo 1942 m. birželio 12 d. iki 1944 m. rugpjūčio 1d. Ji mirė Bergen-Belzeno koncentracijos stovykloje 1945 metais, nesulaukusi šešiolikto gimtadienio.

Kristina Gudonytė „Blogos mergaitės dienoraštis“.

Pirmiausia šią knygelę labai rekomenduoju tėvams, kurie pamiršo savo išdaigas ir nori, kad jų vaikai būtų tik geri, ir elgtųsi pagal tėvų norą. O išdykę paaugliukai, manau, susidomėję perskaitys knygą per dieną.

Jerome K. Jerome „Trise valtimi neskaitant šuns“.

Turbūt smagiausia visos šios virtualios bibliotekos knyga. Tai britiško humoro pilnas pasakojimas apie tris džentelmenus, keliaujančius Temzės upe. Kartu su jais keliauja savitą požiūrį į gyvenimą turintis šuo. Kadangi visi džentelmenai yra didžiai kompetentingi ir patyrę, irkluoti nelabai yra kam, o knygos pabaigoje imi tikėti, kad labiausiai kelione mėgavosi foksterjeras Monmorensis.

Icchokas Meras. Lygiosios trunka akimirką.

„Lygiosios trunka akimirką“ vaizduoja karo metų Vilniaus getą, tačiau autoriui rūpi ne istorinė autentika, o situacijų visuotinumas ir universalioji pasirinkimų prasmė. Romano veiksmas plėtojamas trijuose lygmenyse, apimdamas šachmatų partiją, jaunuolių Izaoko ir Esteros meilę bei šešis pasakojimus apie šeimos patriarcho Abraomo Limano vaikų likimus. Nenuslūgstančią įtampą sukuria šėtoniškos žaidimo sąlygos: jei laimės komendantas, žus geto vaikai, o Izaokas liks gyvas; jei laimės jaunuolis, jis žus, bet vaikai bus išgelbėti. Vienintelė – beveik neįmanoma išeitis – lygiosios.

Vincas Mykolaitis Putinas „Altorių šešėly“.

Tikra lietuviška klasika ir dar be galo įdomi! Primena „Erškėčių paukščius“ Įdomiausia programinės literatūros knyga.

George Orwell „Gyvulių ūkis“

„Vyturio“ bibliotekoje jį rasite anglų kalba: George Orwell „Animal Farm“. Tai bus puiki galimybė pasitobulinti savo literatūrinę anglų kalbą skaitant, kaip gyvuliai sukėlė perversmą fermerio ūkyje, nusprendę kad žmogus yra blogis. Ir pradeda gyvuliams vadovauti kiaulės…

Erich Maria Remarque „Vakarų fronte nieko naujo“.

Tai – viena iškiliausių ir populiariausių XX a. pasaulinės literatūros viršūnių, laikomas bene išraiškingiausiu „prarastosios kartos“ rašytojų manifestu ir įtaigiausiu kūriniu apie karą.

Erich Maria Remarque „Trys draugai“.

Neabejotinai pati mylimiausia mano knyga. Stengiausi ją skaityti kuo lėčiau, kad šio malonumo užtektų ilgesniam laikui. Žaviuosi šio rašytojo sugebėjimu tekstą perteikti taip, jog atrodo matai ir jauti viską taip aiškiai, lyg pats ten būtum.

Ruta Sepetys „Tarp pilkų debesų“

Viskas vyksta 1941 m. Šioje knygoje pasakojama jaunos merginos ir jos šeimos gyvenimo istorija po to, kai vieną naktį į namus įsiveržia slaptoji sovietų policija ir visos jos gyvenimo svajonės sudūžta. Tai istorija apie žmogaus gyvenimo trapumą, kai vieną dieną turi viską, o kitą dieną prarandi tai, kas brangiausia.

Saulius Šaltenis „Riešutų duona“.

Švelni, lyriška istorija apie pirmąją meilę, kelianti nostalgiją ir pačias geriausias emocijas.

Ignas Šeinius „Kuprelis“

Kupreliu jį pravardžiuodavo, nes jis turėjo dvi kupras: vieną krūtinėje, kitą nugaroje.Bet jis dėl savo pravardžiavimo nepyko.Kai kas norėdavo prie jo prisigerinti vadindavo jį Olesiu. Niekas nežinojo jo tikrosios pavardės ir metų..

 Ciklas „Biblioterapija iš namų“: Nuo biblioterapijos ištakų iki konkretaus skaitinio rekomendacijų ir Kūrybinis ir terapinis rašymas

https://www.youtube.com/watch?v=FJYWDWJKPko&feature=share&fbclid=IwAR13sMfS7OjKmdwlbk8B94XYCyKdriaxjxx81UWSnCj5jsaDB2GDN5bwN4w

https://www.lnb.lt/naujienos/5291-biblioterapija-is-namu-kurybinis-ir-terapinis-rasymas

 

Leidykla  „Baltos lankos“

Skaitmeninė ugdymo priemonė e.lankos – NEMOKAMAI!
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xMzg0NTg3NzYzNTYyNTc5NDIwJm

M9ZjR2MiZlPTIzOTk2JmI9MzMxMjQ3MDg2JmQ9djdmNmQxcg==.V9_DG0W8ENF_EvO8-rArUxrgUF_SceYVUobdDpIINtE

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xMzg0NTg3NzYzNTYyNTc5NDIwJmM9ZjR2MiZlPTIzOTk2

JmI9MzMxMjQ3MTAyJmQ9YjdmNnc1cg==.AnGUilMzoZ6AHzSnYBEu8iOZAO8H7sFGRytqSdJ8lK8

UAB Knygynas  Humanitas “

English Language Teaching

<https://oupeltemail.com/1MVU-6SABF-9YU5LU-3ZOSAK-1/c.aspx>

 Leidykla Šviesa

Mokyklų darbui nuotoliniu būdu –  kviečiame nemokamai naudotis skaitmenine ugdymo(si) platforma „EDUKA Klasė“. Leidykla Šviesa

https://www.sviesa.lt/katalogas?a=%7B%22classes%22:%5B%5D,%22series%22:%5B%5D,%22subject%22:%5B%5D,%22language%22:

%5B%7B%22name%22:%22Lietuvi%C5%B3%20mokyklos%22,%22value%22:%22LM%22,

Leidykla „ Briedis “

2020 03 30 d.  ruošiasi  paskelbti nuorada  į evadovėlius.  Mes taip pat skelbsime kitą savaitę.

Leidykla „  Presvika “

https://www.presvika.lt/mokykloms

El. žinynai, žodynai

Enciklopedijos

Bibliotekininkė rekomenduoja

Jei neturite namie interneto, galite pasinaudoti www.internetessentials.com/covid19

Nemokami e-vadovėliai:

https://www.eduka.lt/klase/

Matematika https://evadoveliai.lt/

 

Nemokamos knygos, žurnalai:

 1. Elektroninė „Vyturio“ leidyklos biblioteka vaikams, jaunimui. Čia rasite privalomą ir rekomenduojamą literatūrą 1-8 kl. https://vyturys.lt/
 2. Garso knygos https://soundcloud.com/vyturys-382449132/sets?fbclid=IwAR1icR8sGy_9RBxl4MTytXO9d80E9e3nHvXVWd-xLqVnsPnjYEJh4zTcoaM
 3. Elektroninių leidinių skolinimosi skaityti paslauga ibiblioteka.lt

Instrukciją kaip naudotis rasite čia: https://www.youtube.com/watch?v=j7dShicu_1I&fbclid=IwAR27cxnOTYRaSeQgk5i-VLobVxO03KtzqAGSWbKS_7VHgZUbmoFpnL3Iw_E

 1. Audio knygos Mokykla su LRT 5-6 kl. https://www.lrt.lt/tema/mokykla-su-lrt-5-6-kl
 2. Filmai, knygos Mokykla su LRT 7-8 kl. https://www.lrt.lt/tema/mokykla-su-lrt-7-8-kl
 3. Knygos https://www.knygos.lt/lt/elektronines-knygos/nemokamos/
 4. Kolekcijos https://www.epaveldas.lt/kolekcijos
 5. Knygos http://skaitykle.lt/e-knygos/t/nemokamos/
 6. 78 lietuviškos audio knygos https://www.audioknygos.lt/78-lietuviskos-audio-knygos-visiskai-nemokamai/?fbclid=IwAR0EuXpSVTs1Ou6aVsIACSPOF1UCHL4wuP3vXjhZDrmercvOmzXXB
 7. Žurnalas „Lietuvė“ Nr. 7, 2020 https://issuu.com/kristina326/docs/lietuve_nr7_visas?fbclid=IwAR2buc-1bmjLF1XO4W0LGLM1xsSDlP84-tBa9k0MIqUrWs5UBTnmriQE8pY
 8. Jovaiša „Aistra gyventi sveikai“

https://www.aistragyventisveikai.lt/?fbclid=IwAR0Z8ZWRypcp1CpRSLimS4SD-ISatWm7RRcR2LVqKcXtsGXbRgsX2t-FAi8

 1. Elektroninės publikacijos http://lki.lt/e-publikacijos/

Virtualūs turai:

 1. Nacionalinis Kauno dramos teatras https://dramosteatras.lt/muziejus/swf/tour.html?fbclid=IwAR13-qo0YPhs6BFbeauihLeJ85vn8gl0RwBJzJz8xuWr-C2lGBLeeaSKmUU
 2. Palangos gintaro muziejus

http://78.63.220.147/gintaro_lt/?fbclid=IwAR2wUrNwtnO-goPSy8yyS662kUocFL4rwAHf346nDVbw8Cw8Ckhl12jLwFc

 1. Interaktyvus žemėlapis, kuriame sužymėtos žydų paveldo vietos Kaune

https://www.kaunas.mvb.lt/zydupaveldas/map.php

 1. Virtualusis turas paverstas nesudėtingu žaidimu. Kiekvienoje vietovėje reikia surasti praeities laikraštį. Jį suradus ir perskaičius atsiras portalas į kitą vietovę.

https://www.kaunas.mvb.lt/zydupaveldas/tour/index.html

 1. Žydų paveldas Kaune https://www.kaunas.mvb.lt/zydupaveldas/tour/tour.html
 2. Audio gidas „Kauno piliakalniai“ https://kaunopiliakalniai.lt/audiogidas/#&ui-state=dialog
 3. Virtualios parodos http://parodos.emuziejai.lt/
 4. Virtuali paroda „Lietuvos muziejų lobiai“ https://www.muziejai.lt/lobiai/
 5. 3D skaitmeninių vaizdų virtualios parodos https://sketchfab.com/limis/collection
 6. Tado Ivanausko zoologijos muziejus https://www.youtube.com/watch?v=T_UGo6nwAkM&fbclid=IwAR3itWhZXvN5Y0t5gU0OnbR0en5LM2s4VqKU-9ILYh9sUp8fEk3HzfUqK2M
 7. Britų muziejus (Londonas) https://britishmuseum.withgoogle.com/
 8. Gugenheimo muziejus (Niujorkas) https://artsandculture.google.com/streetview/solomon-r-guggenheim-museum-interior-streetview/jAHfbv3JGM2KaQ?hl=en&sv_lng=-73.95902634325634&sv_lat=40.78285751667664&sv_h=31.96718166526235&sv_p=-10.653419787136727&sv_pid=MfnUmHRyOSzMtY3vtYU05g&sv_z=0.9645743015259163
 9. Valstybinis muziejus, Amsterdamas https://artsandculture.google.com/streetview/rijksmuseum/iwH5aYGoPwSf7g?hl=en&sv_lng=4.885283712508563&sv_lat=52.35984312584405&sv_h=311.0820520834534&sv_p=-5.7091202347669565&sv_pid=fOVcUXQW2wpRf33iUmxEfg&sv_z=0.8573477901136304
 10. Žaidimas “Atspėk natas” https://dudorius.lt/zaidimas-atspek-natas/?fbclid=IwAR2F6_fRcY9g5cnjISSvfuXZ1SqULwBnhPEckGCmZHFdGw57GBT7AMXcReQ

Nemokami filmai:

 1. Suskaitmeninti ir restauruoti dokumentiniai filmai ir videomeno darbai http://www.sinemateka.lt/
 2. Puntuko akmuo (animacinis filmas) https://www.youtube.com/watch?v=18WI9af90M4&fbclid=IwAR2APBMWLsWIwrw6avIFXh0kq4Nn8ou_aUFSk_R69__wkDVlL2Z8Q2-C2Gs
 3. Knygnešys https://www.youtube.com/watch?v=G8byTZ60pjQ&fbclid=IwAR1YaqwvQZ6hsYQa6pgKsu49NWUSJXEx_Rp3ilK-OZlJMl8FPx0VSGE-qJU

 Online transliacijos:

 1. Nacionalinis Kauno dramos teatras

http://dramosteatras.lt/lt/uzkulisiai/onl1ne/?fbclid=IwAR1YwZAOVJ6Hftn5fC3KizeXiZZa4Chh2byaF8rQ1f4FqrvP5dxgkrHI62w

 1. Gyvūnai https://www.earthcam.com/events/animalcams/?fbclid=IwAR2ukU_SLKLx8lxjdXCphQVF9nQvsyQLu22h-EuE1gRwG06_ucRQYelb_AQ

 e-Žodynai:

 1. Konkursas „Mano žodynas“, kviečiantis sukurti savo unikalų žodyną ir laimėti puikių prizų http://lki.lt/kvieciame-dalyvauti-konkurse-mano-zodynas/
 2. Žaidimai, padėsiantys vaikams geriau pažinti lietuvių kalbą:
 1. Skaitmeniniai ištekliai:

EVADOVĖLIAI

Leidyklos „ Briedis “ vadovėliais   nemokamai galite naudotis  interneyto svetainėje

w.w.w. evadoveliai.lt  http://www.briedis.lt/

KLAUSYKIMĖS MUZIKOS

Lietuviškos muzikos portalas

pakartot.lt.

LIETUVOS ISTORIJA

TAI ĮDOMU

Audiogidas  Kauno piliakalniai

https://kaunopiliakalniai.lt/audiogidas/#&ui-state=dialog

Kaunistikos skaityklos informacijos apie Kauną ištekliai

https://kvb.lt/lt/krastieciams/gallery/297-kaunistikos-skaityklos-informacijos-apie-kauna-istekliai#fwgaller

LIETUVOS ŽYDŲ ISTORIJA

https://www.15min.lt/media-pasakojimai/vilniaus-getas-880

Žaidimas  virtualus turas Mūsų gatvė 360

https://www.kaunas.mvb.lt/360/index.html

MUZIEJAI SIŪLO

Lietuvos integrali muziejų informacinė Sistema

LIMIS

Nemokomos muziejų parodos

https://welovelithuania.com/nemokamas-muzieju-lankymas-neiseinant-is-namu-virtualios-lietuvos-muzieju-galerijos/

Virtualūs turai po žymius Europos muziejus

https://www.wantedineurope.com/news/visiting-the-best-european-museums-online.html

PAVELDAS

Portalasepaveldas

https://www.epaveldas.lt/web/guest/home

SIŪLO BIBLIOTEKOS

Portalas ibiblioteka.lt

https://www.ibiblioteka.lt/libis-portal/apie-portala#pages/standart/document/search/searchWithRedirect.jsf?locale=lt_LT

Europos skaitmeninė biblioteka

„Onleihe“

https://www.europeana.eu/lt

Kauno apskrities viešoji biblioteka

https://kvb.lt/lt/is-naujienos/946-naujienos/9671-sveiki-atvyke-i-virtualia-biblioteka

Skaitmeninė Goethe‘s instituto Vilniuje biblioteka

„Onleihe“

VIRTUALIOS PARADOS

http://webdav.ktub.labt.lt/www/ekslibrisai/3.html asmeninės bibliotekos

http://webdav.ktub.labt.lt/www/ekslibrisai/4.html

SKAITMENINIS RAŠTINGUMAS

Savarankiško skaitmeninio raštingumo mokymosi programos.

Nuotoliniai programavimo kursai

https://www.codeacademykids.com/online-mokymai/?gclid=Cj0KCQjwsYb0BRCOARIsAHbLPhG0HFP26XTjgIB9a7tvr-uB0izCzArb1PrNM7ZREjoiyLJxwXtZ8NIaAr5-EALw_wcB

https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/laisvalaikis/robotikos-mokyklos-iniciatyva-kaip-jaunieji-isradejai-sukure-apsaugos-skydeliu-modeli-ir-paleido-i-pasauli-1038-1295838

SVEIKATA

https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/laisvalaikis/karantinas-puikus-laikas-isnaudoti-virtualius-informacijos-lobynus-urban-lt-rekomendacijos-nezinau-kaip-iv

https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/sveikata/ar-galimas-italijos-scenarijus-lietuvoje-prof-m-stankunas-pasidalino-prognozemis-vienas-musu-trukumas-gali-tapti-p

Kaip kalbėti su vaikais apie virusą

https://www.tamo.lt/sveikata/su-vaikais-kalbame-apie-virusa-ka-ir-kaip-pasakoti/

KVIEČIAME Į KINĄ

Kino fondas:

kinas internetu (mokami ir nemokami filmai: Lietuviška kino klasika, festivalio „Kino pavasaris“ filmai ir kt.).

Lietuvos dokumentinis kinas internete

e-kinas.lt.

LIETUVOS ISTORIJA

LIETUVOS LAISVEI -30

https://www.15min.lt/media-pasakojimai/pirmasis-desimtmetis-audringa-valstybes-pradzia-870

https://www.15min.lt/media-pasakojimai/antrasis-desimtmetis-sugrizimas-i-vakaru-erdve-872

https://www.15min.lt/media-pasakojimai/treciasis-desimtmetis-geroves-valstybes-link-874

 

https://www.delfi.lt/multimedija/delfi-simtmecio-zmones/simtmecio-zmones-isrinktos-reiksmingiausios-asmenybes.d?id=77173315

Delfi Lietuvos  trisdešimtmečio asmenybės

https://www.delfi.lt/apps/kovo11/

VIRTUALIOS PARODOS

https://kaunobaznycios.kvb.lt/

https://asmenybeirknyga.kvb.lt/

TAMO DIENYNAS

„ TAMO grupė, kuriai priklauso didžiausias Lietuvoje e. dienynas, elektroninė mokymosi aplinka EMA (WWW.EMAPAMOKOS.LT) ir sistema, padedanti ruoštis brandos egzaminams (WWW.EGZAMINATORIUS.LT) iki šiol galėjo įgyvendinti visą mokymosi procesą, išskyrus vadovėlių pateikimą.

Naujovė svetainėje – leidinių skiltis, kurioje bus galima rasti daugiau nei 70 vadovėlių, skirtų 1-12 klasių moksleiviams. Leidinių skiltis bus nuolat pildoma ir atnaujinama, o prieiga vartotojams neribojama iki pat 2020 mokslo metų pabaigos.

TAMO/LEIDINIAI užtikrins mokiniams ir mokytojams galimybę naudotis skaitmeniniais vadovėliais ir patogiai juos vartyti bei skaityti elektroninėje erdvėje vienoje vietoje.

 

LEIDYKLŲ    IR TIEKĖJŲ  PASIŪLYMAI

“Nieko rimto“

https://www.niekorimto.lt/knygos-internetu

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm&ogbl#inbox/FMfcgxwHMPnfZLSdnvnngKpxSpgvmjnB

Knygos . lt

„Alma littera“ https://www.almalittera.lt/

 

  

Atraskite savo namų bibliotekas . Prisiminkite kokias knygas kažkada skaitėte,dar kartą jas paskaitykite.  PRAŠYMAS Rašykime visi dienoraščius.   Kaip leidžiate laiką karantine, apie ką svajojate,  ką galvojate, ko išmokote ir t.t.

Gimnazijos bibliotekininkė