Vadovaujantis LRV 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ Kovo 11-osios gimnazija 2020 m. lapkričio 9-29 dienomis ugdymo procesą organizuoja:

  1. Pradinis ugdymas vykdomas, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas, kasdieniu būdu.
  2. Ugdymas pagal pagrindinio ugdymo (ir pagrindinio ugdymo specialiosiose klasėse) ir vidurinio ugdymo (ir socialinių įgūdžių programą) programas vykdomas mišriuoju ugdymo būdu (derinant nuotolinį ir kasdienį būdus).
8-os ir I-os gimnazijinės klasės, 8c specialioji klasė Nuotolinis ugdymas

nuo lapkričio 9d. iki 13d.

II- III gimnazijinės klasės, 10a specialioji klasė, socialinių įgūdžių klasė Nuotolinis ugdymas

nuo lapkričio 16 d. iki 20 d.

6-7 klasės, 6c ir 7c specialiosios klasės Nuotolinis ugdymas

nuo lapkričio 23d. iki 27d.

  • Tėvų sprendimu, norint užtikrinti saugumą, mokinys gali likti namuose. Tokiu atveju mokinys mokosi savarankiškai, o mokytojas teikia mokiniui konsultacijas. Taip pat mokytojas pagal galimybes gali sudaryti sąlygas mokiniui prisijungti prie ugdymo proceso nuotoliniu būdu.
  1. Neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas, išskyrus programas, kurias vykdant užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos ir kurios:

3.1. pailgintos dienos grupė vyks kasdieniu ugdymo būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;

3.2. organizuojamos atvirose erdvėse (lauke);

3.3. vykdomos individualaus mokymo / ugdymo forma;

3.4.   vykdomos mokytojo, dirbančio tik su viena, ne didesne kaip 5 mokinių grupe, patalpose užtikrinant 10 m2 plotą vienam besimokančiajam.

  1. Švietimo pagalba teikiama, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas, tokiu pat būdu, kokiu vykdoma veikla švietimo įstaigoje ir kitų švietimo teikėjų; arba teikiama nuotoliniu būdu.

Vykdant ugdymo procesą kasdieniu būdu BŪTINA:

  1. Dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones tiek per pertraukas, tiek per pamokas.
  2. Privalu laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių, vengti tiesioginio fizinio kontakto, laikytis asmens higienos reikalavimų.
  3. Vadovautis 2020 m. rugpjūčio 28 d. Kovo 11-osios gimnazijos paruošta tvarka (https://kovo11.kaunas.lm.lt/demesio-nauja-informacija/ ), kurioje nustatytas patekimas į gimnazijos patalpas, srautų reguliavimas, judėjimas gimnazijos patalpose ir kt.

Vyriausybei paskelbus trijų savaičių karantiną mokiniai gaus nemokamą maitinimą:

  • kasdieniu ugdymo būdu besimokantiems mokiniams maitinimas bus tiekiamas gimnazijoje;
  • nuotoliniu būdu ugdomiems mokiniams bus dalinami maisto daviniai pagal paskelbtą grafiką.

Administracija

 

 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *