Oficialus pavadinimas: Kauno Kovo 11 – osios gimnazija
Adresas: Kovo 11 – oios g. 50, Kaunas
El. pašto adresas:
kovo11vm@kovo11.kaunas.lm.lt
tel.: (8-37) 45 14 18
Statusas: Vidurinė bendrojo lavinimo (1-12 kl.) mokykla
Dėstomoji kalba: lietuvių kalba
Direktorius: Stanislovas Milašius, II -oji vadybinė kvalifikacinė kategorija
Įstaigos kodas: 190136691
Juridinis statusas: Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Misija: Kauno Kovo 11-osios gimnazija, teikianti bendrąjį pradinį, pagrindinį bei vidurinį išsilavinimą Dainavos mikrorajono vaikams, siūlanti netradicinę veiklą, skirtą didinti gabių mokinių motyvaciją, teigiamą savęs vertinimą, verslumą. Gimnazija teikia specialųjį pradinį ir pagrindinį išsilavinimą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems Kauno miesto vaikams, siūlanti netradicinę veiklą, sudarančią galimybes šiems mokiniams įvairiais pojūčiais suvokti ir išgyventi aplinkos grožį, ugdyti pažinimo, bendravimo, estetinio suvokimo poreikius.

Vizija: Gimnazija, kurioje:
– ugdymas grindžiamas vidiniu ir išoriniu diferencijavimu, sudarančiu geriausias sąlygas mokiniams įvairių ugdymosi poreikių tenkinimui;
– saugu mokiniams;
– aktyvi mokyklos bendruomenė;
– dirba kompetentingi mokytojai ir specialistai;
– dirbama vienoje pamainoje.

Prioritetinės veiklos kryptys:
• Mokėjimas mokytis
• Profesinis informavimas ir konsultavimas